วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับโรงพยาบาลขุขันธ์ หลังจากส่งตัวกลับมารักษาต่อที่บ้าน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น