วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556สภาพพื้นที่ตั้ง

                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ  ห่างออกจากตัวอำเภอขุขันธ์  เป็นระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร และห่างจากโรงพยาบาลขุขันธ์ประมาณ  8 กิโลเมตร  สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนา มีลำห้วยศาลาไหลผ่านใช้ในการเพาะปลูกและทำเกษตรกรรมอื่นๆ

                 อาณาเขตติดต่อ

                          ทิศเหนือ          ติดเขตตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

                          ทิศใต้              ติดเขตตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

                          ทิศตะวันออก  ติดเขตตำบลกันทรอม  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

                          ทิศตะวันตก    ติดเขตตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

   ประชากร  หลังคาเรือน และการปกครอง

                         รับผิดชอบ   โรงเรียน        2  แห่ง

                                              ศูนย์เด็กเล็ก  2  แห่ง  , วัด 3 แห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น