วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมปี61

รับประมิน Ranking 1-61

                                                           
                                                                            เคส  TB-MDR

                                                                           X-ray กลุ่มเสี่ยง TB

                                                                   รับคนไข้